barn i refleks

Årets tema 2013

"Reis smartere - tenk energi"

Ved å velge slagordet "reis smartere - tenk energi" vil årets Europeiske Mobilitetsuke markere den økende betydningen av energieffektivitet i bytrafikk. Ved å fokusere på smartere reisevalg, vil den tiende utgaven av Mobilitetsuka støtte overgangen til et mer ressurseffektivt transportsystem ved å fremme rene drivstoffeffektive transportalternativer, samt "reiser for egen maskin".

14. september 2012 Les mer
Kleppa på Bilfri dag

Samferdselsministeren promoterte Bilfri dag i Oslo

Vel overstått Mobililtetsuke 2011

 

Kampanjeledelsen vil rette en stor takk til alle som har gjort en innsats og bidratt til at Mobilitetsuka og Bilfri dag igjen har blitt en suksess!

23. september 2011 Les mer
Bilde temaveileder 2011

Tematiske retningslinjer 2011

Transport og energi! Last ned hele temaveilederen på norsk

Les mer
Bilde nyhetsbrev mars

Tema 2011: Transport og energi

"Reis smartere - tenk energi!"

Ved å velge slagordet "reis smartere - tenk energi" vil årets Europeiske Mobilitetsuke markere den økende betydningen av energieffektivitet i bytrafikk.

Les mer
Invitasjonsbrev

Reis smartere - tenk energi!

Invitasjon til Europeisk mobilitetsuke og Bilfri dag 2011

I et brev fra Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa oppfordres orførerne i Framtidens byer og særskilt utvalgte sykkelbyer om å bli med på årets Europeiske mobilitetsuke og Bilfri dag.

 

Les mer