ålesund24

"Miljøvennlig, smart og felles transport"

Årets tema 2017

EUROPEISKMOBILITETSUKE 2017 har hovedbudskapet "Miljøvennlig, smart og felles transport". Les mer og se kampanjevideo her.

Europeisk mobilitetsuke har som mål å synliggjøre hvordan du kan reise mer miljøvennlig samtidig som du dekker transportbehovet ditt. I 2017 er hovedbudskapet for Mobilitetsuka at deling er et godt alternativ. Hvis du deler transportmiddelet ditt, for eksempel ved å reise kollektivt, samkjøre eller ved bildeling, blir det mindre trafikk på veiene, færre ulykker og mindre kø. Mindre trafikk gir også bedre luftkvalitet. Hvis du i tillegg velger et aktivt reisemiddel, som f.eks å gå eller å sykle, får du også bedre livskvalitet og flere leveår.

Stadig flere får tilgang på reiseplanleggere på nett eller mobil, og ved å synliggjøre alle alternativene, kan du velge reisemiddel etter ditt behov, og enkelt velge å reise miljøvennlig når du har mulighet. Behovet for å eie egen personbil kan dermed reduseres.

På arbeidsmøtet 23. mai diskuterte hva som er viktig å formidle i år og hva som er viktig å huske på i planleggingen og gjennomføringen av Mobilitetsuka.

Viktige argumenter for felles transportløsninger og deling av transport:

 • argumentere med statistikk og tall for økonimiske gevinster, helsegevinster, miljøgevinster, arealbruk osv.
 • mindre trafikk på veiene
 • færre ulykker
 • mindre kø
 • bedre luftkvalitet
 • et tyggere nærmiljø

Hvilke aktiviteter, som fremmer felles transportløsninger, er aktuelle i din kommune?

 • det som slår mest an er konsepter som er uforventede eller oppsiktsvekkende!
 • "mobilitetskalender" med informasjon og budskap (evt. konkurranser) hver dag, hele uka.
 • quiz, f.eks. myter og fakta: https://www.toi.no/mytequiz/
 • testing av el- lastesykler
 • "rollemodeller" i lokalmiljøet
 • aksjoner der både barn og foreldre er med, f.eks sykkelbuss eller konkurranser
 • gründeridéer om fremtidens transport, presentasjoner eller idékonkurranse
 • guidet vandring med fokus på miljøvennlig transport

Hvilke permanente tiltak, for felles transportløsninger, er aktuelle i din kommune?

 • nye kosepter for sykkeldeling: sykkelpool i borettslag eller på arbeidsplassen
 • tilskudd for service på sykkelpooler
 • samarbeid med næringslivet om nye sykkelstativ
 • sykkelstativ på buss
 • bildeling på arbeidsplassen
 • frakt av varer med lastesykler eller e-biler
 • hylle trafikanter med musikk, plakater og gledesrop
 • konsert på bussen
 • tema-buss (musikkbuss, strikkebuss) 

Hvordan engasjere lokalbefolkningen til å delta og hvordan spre budksapet? 

 • kommunikasjon er veldig viktig - tenk kommunikasjon i planleggingen av aktivitetene
 • reklamere i lokale medier i forkant, vekke interesse for deltakelse
 • ordfører i spissen
 • sosiale medier: betale for målrettet spredning er effektivt
 • kort og enkel i kommunikasjonen - still f.eks ett spørsmål med premier: "ditt beste minne på toget?" eller "hvem reiste du sist med?"
 • konkurranser
 • tiltak som vekker oppsikt
 • samarbeid med andre sektorer
 • medvirkning med næringslivet er ektremt viktig i forkant av bilfri dag