Bilde info-folder Bedre byklima

Årets tema 2009

"Bedre byklima"

Fra 16. til 22. september 2009 deltok ca 2000 europeiske byer og tettsteder i Europeisk Mobilitetsuke og Internasjonal Bilfri dag. Målet er å motivere til økt bruk av miljøvennlig transport, og til mindre bruk av bil. 

Mobilitetuka samarbeider fra 2009 med Framtidens byer om felles rapportering og markedsføring av permanente tiltak som gjennomføres i byene for mer miljøvennlig bytransport gjennom hele året.

Offisiell invitasjon til deltakelse i EMU 2009 fra Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og Samferdselsminister Liv Signe Navasete til utvalgte byer ved deres ordførere.

Deltakende byer i EMU 2009:

Bergen, BodøDrammen, Fredrikstad, KristiansandMandal, Oslo, Porsgrunn, SandnesSkien, Stavanger,Tromsø, Trondheim 

Sykkelkommunen Oppegård feirer Bilfri dag og blir deltakerkommune nr 14 i EMU 2009

Nytt i 2009 er at bedrifter og foretak også kan delta i Mobilitetsuka i Norge. Vi oppfordrer derfor dem som kan vise til tiltak for mer miljøvennlig transport innen sin virksomhet til å fylle ut "deltakercharter for foretak"og samordne sin deltakelse med sin bys kampanje.

Deltakende virksomheter i 2009:

Statens vegvesen, Midtre Troms distrikt

Les mer...