"Klimaendringer"

Årets tema 2006

"KLIMAENDRINGER" var hovedtemaet for den Europeiske mobilitetsuken 2006. Klimaendringer er en av de største utfordringene som verden står overfor. I Europa var 2005 det året med flest trusler som følge av global oppvarming, hovedsakelig i Spania, Portugal, Italia, Bulgaria og Romania, men også i Østerrike og Tyskland.

HVORFOR FOKUSERE PÅ KLIMAENDRINGER?

Samsvar med europeisk politikk: Klimaendringer er for tiden et av hovedtemaene for europeisk miljø- og energipolitikk, gjennomgangen av det europeiske klimaendringsprogrammet er i gang, publikasjonen Thematic Strategy of the Urban Environment som utgis i disse dager legger stor vekt på transport og henviser (forhåpentligvis) til klimaendringer, den europeiske klimaendringskampanjen som kommer i 2006, ...)

Relevans: Året 2005 ble kalt "Katastrofens år" av World Meteorological Organisation. Aldri tidligere har nasjonale, regionale og lokale nivåer vært så bevisst på klimaendringer og nødvendigheten av å handle, hvert nivå i henhold til evne. Aldri tidligere har klimaendringer hatt samme dekning i media, og forskere våger for første gang å bekrefte at det vi nå ser er et resultat av menneskelig aktivitet.

Behov for handling: Kyoto-målene anerkjennes som viktige, men samtidig kun et første skritt. Mye mer må gjøres, og det er klart at mer ambisiøse mål for perioden etter Kyoto må fremmes (hovedkonklusjonen fra Montreal UNFCCC-konferansen). Alle andre nivåer har innrømmet at gjeldende regelverk er utilstrekkelig og at strengere regler må utvikles. Spesielt på lokalnivå kan den europeiske mobilitetsuken være en god anledning til å involvere parter og innbyggere (Lokal agenda 21).

Oppfyllelse av artikkel 6 UNFCCC: I artikkel 6 av United Framework Convention on Climate Change, forpliktet partene seg til å gjennomføre utdanning, opplæring og opplysning om klimaendringer. Den europeiske mobilitetsuken 2006 vil være en perfekt anledning for medlemslandene til å bidra til å oppfylle denne artikkelen.

diaporama

TEMA 2006: KLIMAENDRINGER