"Tilgjengelighet"

Årets tema 2003

Den andre utgaven av den Europeiske mobilitetsuken ble avholdt fra 16. til 22. september 2003. Tilgjengelighet var hovedfokuset for den Europeiske mobilitetsuken i 2003. Målet var å skape en hyggelig by, som tilbyr bærekraftig mobilitet for alle, og som oppfyller de spesifikke behovene for forskjellige grupper i samfunnet. 

Med dette fokuset ønsket den Europeiske mobilitetsuken å bidra til det europeiske året for funksjonshemmede. I forhold til dette temaet kunne begivenheter for eksempel organiseres rundt: offentlig transport, sykling, levende gater/grøntområder, ansvarlig bruk av bil, mobilitetsstyring, fritid og shopping, mobilitet og helse, kryssmodalitet. 727 byer og tettsteder var involvert i 2003.