"Trygge gater for barn"

Årets tema 2004

Den tredje utgaven av den Europeiske mobilitetsuken ble avholdt fra 16. til 22. september 2004. Trygge gater for barn var hovedfokuset for den Europeiske mobilitetsuken i 2004. Formålet var å redusere sikkerhetsrisikoer for barn i byer. Byer er nøkkelspillere i å tilby trygge ruter til skoler eller lekeplasser. 

Trygge gater for barn er et nødvendig forhold for bærekraftig mobilitet for barn. Barn får bare gå eller sykle ute hvis foreldrene kan stole på at de er trygge. 849 byer og tettsteder var involvert i 2004.