ålesund21

2017

Hvorfor delta?

Se brosjyre med eksempler på arrangementer. Løft frem arbeidet som gjøres, og bidra til engasjement i kommunen og i lokalbefolkningen.

8. juli 2016 Les mer
Bilde uten tittel[1]

2017

Kampanjeveileder for deltakere

Veilederen gir deg nyttig informasjon om organisering av kampanjen.

6. juli 2017 Les mer
web

2017

Webinar om gode eksempler

Se opptak av hele webinaret om gode eksempler fra kommuner rundt om i Europa.

3. juli 2017 Les mer
gangtrafikk

2017

Fagseminar om gåing

Statens vegvesen arrangerer et fagseminar om gåing på BILFRI DAG, 22. september.

 

29. mai 2017 Les mer
stavanger

2017

Kommunikasjonsplan

Strategisk kommunikasjonsplan og forslag til tiltaksplan.

22. mai 2017 Les mer