Informasjon fra den europeiske kampanjeledelsen

Den sentrale europeiske kampanjeledelsen har samlet all informasjon om Bilfri dag og Europeisk mobilitetsuke på nettstedene:

www.mobilityweek.eu

Her finner du blant annet bakgrunnsinformasjon, orientering om deltakelse rundt omkring i Europa, kampanjemateriell samt relevante nyheter.