Kontaktinformasjon

Kampanjen er organisert med en felles europeisk kampanjeledelse og nasjonale koordinatorer i hvert deltakende land.

Nasjonal koordinator i Norge
Statens vegvesen 
 

e-post: mobilitetsuka@vegvesen.no