Kontaktinformasjon

Kampanjen er organisert med en felles europeisk kampanjeledelse og nasjonale koordinatorer i hvert deltakende land.

Nasjonal koordinator i Norge
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo 

e-post: mobilitetsuka@vegvesen.no

 

Du kan også ta kontakt direkte med:

Koordinator Siv Hanne Eikestad, mobil 468 23 603, siv.eikestad@vegvesen.no