Kontaktinformasjon

Kampanjen er organisert med en felles europeisk kampanjeledelse og nasjonale koordinatorer i hvert deltakende land.

Nasjonal koordinator i Norge
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo

e-post: mobilitetsuka@vegvesen.no

 

Du kan også ta kontakt direkte med:

Koordinator Kristin Forsnes, mobil 47 476 38 559, kristin.forsnes@vegvesen.no