Årets tema 2024: Shared space / sambruksareal

Årets tema 2024

Shared space handler om å forbedre samspillet mellom ulike trafikanter i gater og byrom, og å forbedre bymiljøet. 

Christiania torg - Shared space - foto tiltak

Gaterommet utformes uten, eller med begrenset bruk av skilt, oppmerking og fysisk separering. 

  • Bruk plassene til sosial samhandling
  • Plassene er trafikksikre, mindre støy og forurensing
  • Plassene gir deg bedre livskvalitet

Du kan bevege deg deg rundt, føle deg trygg og komfortabel. Hyggelige omgivelser for gående- og syklende.

EUROPEAN MOBILITY WEEK |  Home

Les mer om årets tema: 

EUROPEAN MOBILITY WEEK |  Theme 2024