Utslippsfri mobilitet for alle

EUROPEISKMOBILITETSUKE 2021 har hovedbudskapet "Utslippsfri mobilitet for alle".

Europeisk mobilitetsuke har som mål å synliggjøre hvordan du kan reise mer miljøvennlig, samtidig som du dekker transportbehovet ditt. I 2020 er hovedbudskapet at alle skal ha rett til å bevege seg på en bærekraftig måte uansett inntekt, kjønn, opprinnelse, alder og funksjonsevne.