Invitasjonsbrev

Invitasjon til Europeisk mobilitetsuke og Bilfri dag 2011

Reis smartere - tenk energi!

I et brev fra Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa oppfordres orførerne i Framtidens byer og særskilt utvalgte sykkelbyer om å bli med på årets Europeiske mobilitetsuke og Bilfri dag.

 

Europeisk mobilitetsuke er verdens største arrangement med fokus på miljøvennlig bytransport - i 2010 var hele 2221 byer og tettsteder med og over 1700 permanente tiltak ble rapportert gjennomført. Den norske deltakelsen er også økende, og vi ønsker alle gamle og nye deltakere velkommen med i 2011!