Tematiske retningslinjer 2011

Transport og energi! Last ned hele temaveilederen på norsk

I år fokuserer Mobilietsuka på energiforbruk knyttet til transport. Utfordringene er store: Transportsektoren står for ca 28% av energiforbruket i Norge, og over 20% av CO2utslippene totalt i Norge kommer fra vegtrafikk (SSB 2009). Mens andre sektorers energiforbruk har gått ned de senere år, viser tall fra SSB (2007) at transportsektoren stadig har et økende energiforbruk.

Vi vil legge ut tilrettelagt materiell oversatt til norsk på denne nettsiden fortløpende.

Har du spørsmål knyttet til Mobilitetsuka, ta kontakt med kristin.rike@vegvesen.no