Kleppa på Bilfri dag

Vel overstått Mobililtetsuke 2011

Samferdselsministeren promoterte Bilfri dag i Oslo

 

Kampanjeledelsen vil rette en stor takk til alle som har gjort en innsats og bidratt til at Mobilitetsuka og Bilfri dag igjen har blitt en suksess!

Igjen er deltakelsen rekordstor i Norge: 18 deltakende kommuner registrerte seg som deltakende i 2011, 250 permanente tiltak ble rapportert inn og tilbakemeldinger tyder på at mange vellykkede arrangementer har gått av stabelen gjennom uka.

Det var med glede vi kunne takke ja til at Samferdselsministeren ønsket å promotere Bilfri dag og Mobilitetsuka i år. Hun ledet 22. septtember "gåbussen" gjennom Torggata i Oslo, fra Arbeidersamfunnets plass, til heldagskonferansen om Miljøvennlig bytransport i Jakobs kirke. Undervegs ble hun intervjuet av NRK morgennytt (se bilde). Hun åpnet også konferansen med et innlegg til støtte for Bilfri dag.

Innlegget hennes finner du her

Vi håper den norske Mobilitetsuka - i sum-  betyr at svært mange innbyggere har fått delta i engasjerende arrangementer, blitt bevisstgjort sine smarte reisevalg, og testet ut nylanserte tiltak rundt om i byene - uten bilen!