Bilde nyhetsbrev mars

"Reis smartere - tenk energi!"

Tema 2011: Transport og energi

Ved å velge slagordet "reis smartere - tenk energi" vil årets Europeiske Mobilitetsuke markere den økende betydningen av energieffektivitet i bytrafikk.

 

For å gå mot en mer energieffektiv- og lavutslippsøkonomi har EU vedtatt en rekke ambesiøse klima- og energimål mot 2020. Disse inkluderer en 20 % reduksjon av klimagassutslippene, en 20 % økning av energieffektivitet og en andel på 20 % fornybar energi i det totale energiforbruket.

En av de store utfordringene i møte med disse målene er det økende omfanget av reiser med privatbiler som er avhengige av oljebaserte drivstoff. Ved å fokusere på smartere reisevalg, vil den tiende utgaven av Mobilitetsuka støtte overgangen til et mer ressurseffektivt transportsystem ved å fremme rene drivstoffeffektive transportalternativer, samt "reiser for egen maskin". Ved å redusere, endre og forbedre transporten på lokalt nivå kan euopeiske byer og tettsteder bedre energibalansen og minske de miljømessige skadene fra transportsystemet samtidig som det kan bidra til et sunnere, tryggere og morsommere byliv.

Tema-veilederen om årets tema gir mer bakgrunnsinformasjon om tema samt inneholder forslag til relevante aktiviteter knyttet til temaet transport og energi.