Sykkel i Freiburg

Mobilitetsuka 2012 - Vi går i riktig retning

Europeisk mobilitetsuke 2012 nærmer seg nå med stormskritt. I 2011 deltok 2268 byer verden over, hvorav 18 i Norge. Klarer vi å få med enda flere i år?
6. august 2012 Les mer
Bodø 2007 torget

Informasjonsmøte 31. mai - se foredragene her

Torsdag 31. mai ble det avholdt et vellykket informasjonsmote om Europeisk mobilitetsuke i Oslo. Se foredragene her.
25. mai 2012 Les mer
Mobilitetsuka

Bevegelse i riktig retning

Invitasjon til Europeisk mobilitetsuke og Bilfri dag 2012

I et brev fra Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa oppfordres ordførerne i Framtidens byer og særskilt utvalgte sykkelbyer til å bli med på årets Europeiske mobilitetsuke og Bilfri dag.
22. mars 2012 Les mer
Bilde I byen uten bilen 08

Hvert år 16.-22.september

MOBILITETSUKA

Hvert år fra 16. - 22. september arrangerer over 2000 byer Mobilitetsuke og Bilfri dag. Dette er det største arrangementet i verden som setter fokus på smarte reisevalg.

Les mer

Til fots i levende gater

Levende gater er steder der barn lærer om livet, i lek med venner, i observasjon av andre mennesker og lære om gleder og farer. Men flere og flere gater blir utrivelige korridorer dominert av biltrafikk, støy og parkerte biler. Dette kan veies opp med å reetablere gater som steder der unge og gamle møtes. Listen av tiltak nedenfor er konsentrert om aktiviteter som kan organiseres raskt – men det kan bidra til å anskueliggjøre behov for permanente fysiske tiltak.

Levende gater

  • Arranger sammen med ordfører eller rådmann en befaring gatelangs for å inspisere forholdene for fotgjengere.
  • Plant trær i utrivelige gater
  • Installer en permanent eller midlertidig skulptur/installasjon i en gate med bredt fortau. Marker dette med "åpningsseremoni".
  • Introduser soner med 30 km/t med tilhørende seremoni.

Handel og næringsliv

  • Samarbeid med handelsstanden om om å spandere enkel frokost til folk som går til jobb
  • Samarbeid med handelsstanden om å dekorere gater i løpet av mobilitetsuka.
  • Foreslå for bedrifter at de endrer design på parkeringsplasser, slik at det letter framkommeligheten for gående.
  • Ta med ledere av bedrifter med på befaring i gater rundt bedriften og til holdeplasser for kollektivtransport for å undersøke tilgjengeligheten for gående.
Les mer