Bilde I byen uten bilen 08

MOBILITETSUKA

Hvert år 16.-22.september

Hvert år fra 16. - 22. september arrangerer over 2000 byer Mobilitetsuke og Bilfri dag. Dette er det største arrangementet i verden som setter fokus på smarte reisevalg.

  • Nye og forbedrede muligheter for å bruke byen uten bilen vises frem i Mobilitetsuka: bedre kollektivtilbud, nye sykkelfelt, bedre tilgjengelighet for gående osv
  • Kampanjer og seminarer for å påvirke folks reisevalg går av stabelen: gå-til-skolen kampanjer, sykle til jobben kampanjer osv 
  • Bilfri dag feires med å åpne bygater for folk, handelsstanden trekker ut i gata, konserter og underholdning inntar gata for en dag osv

 

Dersom du ønsker å vite mer om hvordan og hvorfor din by, eller din bedrift, kan delta i årets mobilitetsuke, kan du klikke deg videre på nettsidene under deltakelse. I Norge er det Statens vegvesen Vegdirektoratet som har det nasjonale koordineringsansvaret for Mobilitetsuka og Bilfri dag. Har du spørsmål i forbindelse med Mobilitetsuka, send en e-post til eivin.winsvold@vegvesen.no