Til fots i levende gater

Levende gater er steder der barn lærer om livet, i lek med venner, i observasjon av andre mennesker og lære om gleder og farer. Men flere og flere gater blir utrivelige korridorer dominert av biltrafikk, støy og parkerte biler. Dette kan veies opp med å reetablere gater som steder der unge og gamle møtes. Listen av tiltak nedenfor er konsentrert om aktiviteter som kan organiseres raskt – men det kan bidra til å anskueliggjøre behov for permanente fysiske tiltak.

Levende gater

  • Arranger sammen med ordfører eller rådmann en befaring gatelangs for å inspisere forholdene for fotgjengere.
  • Plant trær i utrivelige gater
  • Installer en permanent eller midlertidig skulptur/installasjon i en gate med bredt fortau. Marker dette med "åpningsseremoni".
  • Introduser soner med 30 km/t med tilhørende seremoni.

Handel og næringsliv

  • Samarbeid med handelsstanden om om å spandere enkel frokost til folk som går til jobb
  • Samarbeid med handelsstanden om å dekorere gater i løpet av mobilitetsuka.
  • Foreslå for bedrifter at de endrer design på parkeringsplasser, slik at det letter framkommeligheten for gående.
  • Ta med ledere av bedrifter med på befaring i gater rundt bedriften og til holdeplasser for kollektivtransport for å undersøke tilgjengeligheten for gående.