sykkel2

"Vi går i riktig retning"

Årets tema

– Halvparten av alle bilturer i Norge er kortere enn 5 km og i snitt er slike turer 2,5 km. I tettbebygde strøk er det økende trafikkproblemer, støy og luftforurensing. Samtidig er befolkningens helse truet som følge av manglende fysisk aktivitet. La bilen stå og opplev byen til fots eller sykkel, uttaler Terje Moe Gustavsen.

Kreative arrangement

Over hele Norge blir det arrangement som markerer nye tiltak for miljøvennlig transport:

Alta skal oppgradere 15 – 20 snarveger for å gjøre det lettere for gående og syklende. I Bergen stenges Olav Kyrres gate for personbiler, slik at gående, syklende og kollektivtrafikk får prioritet. I Tolga i Nord-Østerdalen benyttes Mobilitetsuka til å forbedre busstilbudet, mens Ålesund bruker anledningen til å åpne en helt ny universelt utformet turveg langs Borgundfjorden.

Oslo og Fredrikstad skal gjøre om parkeringsplasser til park for en dag på den såkalte PARK(ing) DAY 21. september.

En rekke byer, blant annet Kristiansand og Bodø, arrangerer Bilfri dag lørdag 22. september. Norske deltakerbyer: Alta, Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikstad, Hamar, Kristiansand, Oslo, Porsgrunn, Ringsaker, Sarpsborg, Skien, Stange, Stavanger, Tolga, Tromsø, Trondheim, Ålesund.

Kravene til byene som melder seg på er at de iverksetter minst ett varig tiltak som bidrar til at folk velger å reise miljøvennlig framfor med bil.