Logo

"Velg rett reisemiks"

Årets tema 2018

EUROPEISKMOBILITETSUKE 2018 har hovedbudskapet "Velg rett reisemiks" og oppfordrer til å kombinere alternativene dine. Les mer og se kampanjevideo her.

Europeisk mobilitetsuke har som mål å synliggjøre hvordan du kan reise mer miljøvennlig samtidig som du dekker transportbehovet ditt. I 2018 er hovedbudskapet at du kan kombinere ulike transportformer for å få en effektiv og miljøvennlig reise. «Velg rett reisemiks» var også tema i 2015, og er like aktuelt i dag.

Må bilen være med på alle reisene?

Bilen kan være praktisk til tider, men for mange har bilbruken blitt en vane. Ofte kan det være enklere og raskere å kombinere transportmidlene, og velge miljøvennlig transport der man kan. Det finnes mange alternativer til bilen. Kanskje kan du sykle til jobb én dag, og ta tog eller buss en annen dag? Kanskje kan du sette igjen bilen i barnehagen, og utnytte siste transportetappe til trening? På korte reiser er gåing et godt alternativ.

Reiseplanleggere synliggjør alternativene

Stadig flere får tilgang på reiseplanleggere på nett eller mobil. Ved å synliggjøre alle alternativene, kan du velge reisemiddel etter ditt behov, og enkelt velge å reise miljøvennlig når du har mulighet.