Tema 2020 - 1

Utslippsfri mobilitet for alle

Årets tema 2020

EUROPEISKMOBILITETSUKE 2020 har hovedbudskapet "Utslippsfri mobilitet for alle".

​Europas største kampanje for miljøvennlig transport arrangeres i år også, 16. - 22. september. Dette er en god anledning til å løfte frem arbeidet som gjøres, skape engasjement og teste ut midlertidige tiltak.

EUROPEISKMOBILITETSUKE 2020 har hovedbudskapet "Utslippsfri mobilitet for alle" med slagordet "Gjør ditt valg!".

Temaet fokuserer på å fremme utslippsfri mobilitet for byer og tettsteder og universell utforming. Det inkluderer kollektivtransport, deltmobilitet, gåing og sykling, men også elektriske kjøretøyer og alternative drivstoff. Målet med kampanjen i 2020 er å bevisstgjøre at det å oppnå en ren, grønn og utslippsfri mobilitet ikke er en kun forpliktelse for lokale myndigheter og enkelte personer, men også en rettighet.

Alle skal ha rett til å bevege seg på en bærekraftig måte, uansett inntekt, kjønn, opprinnelse, alder og funksjonsevne!