Statistikk som viser svevestøv i norske byer

PM10 i oslo
svevestøv i norske byer_766x508
Den første figuren viser antall overskridelser av grenseverdien for døgnmiddel av PM10 i Oslo i perioden 2001-2011. Den røde linjen viser antall tillatte overskridelser gitt i forskriften.

Den andre viser tilsvarende for et utvalg andre norske byer.

Klikk på bildene for å gjøre de større.