Mobilitetsuka

”Ren luft – gi bilen en pause”

Årets tema 2013

EUROPEISKMOBILITETSUKE 2013 har hovedbudskapet ”Ren luft – gi bilen en pause”. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde seg og kan bevege seg fritt. Luften skal være ren, og biltrafikken skal ikke oppleves som plagsom.

Hver dag fyller vi lungene med byluft – men hva er det egentlig vi puster inn?

Europeisk mobilitetsuke 2013 ønsker å gjøre luften renere, og dermed skape et sunnere og bedre Europa. For Mobilitetsuka 2013 har vi valgt mottoet ‘Ren luft – gi bilen en pause!’.

Undersøkelser antyder at innbyggere over hele Europa føler at myndighetene ikke gjør nok for å sikre god luftkvalitet. Det er overraskende å se at seks av ti føler at de ikke vet nok om spørsmål rundt luftkvalitet.

Europeisk mobilitetsuke gir en utmerket anledning til å snu disse tallene på hodet.

Les mer om Luftforurensning.