sykkelgruppe

"Reis smartere - lev bedre!"

Årets tema 2010

Årets kampanjetema "Reis smartere – Lev bedre" ble valgt på grunn av de betydelige skadevirkningene dagens urbane transport har på helse og livskvalitet. Ved å velge mer aktive reiser i stedet for egen bil, kan folk påvirke egen helse og velvære, og også forsterke miljø og livskvalitet i byene.

La fysisk aktivitet bli en naturlig del av hverdagen

Reisevaneundersøkelsen fra 2005 viser at 67 prosent av den norske befolkning kjører bil hver dag. Og 60 prosent av oss bruker bilen når vi ikke skal lenger enn mellom én og tre km!

– Det enkleste er å la fysisk aktivitet være en naturlig del av hverdagen, for eksempel ved å sykle eller gå til og fra skole, jobb, stasjonen og fritidsaktiviteter, sier vegdirektøren.

Bedre helse

– For voksne er en halv times aktivitet med moderat intensitet tilstrekkelig til å gi betydelig helsegevinst, for barn og ungdom anbefales minst en time, supplerer helsedirektøren.

Helserisikoen ved å sitte stille er langt større enn ulykkesrisikoen ved å sykle! Regelmessig fysisk aktivitet beskytter mot en rekke sykdommer og lidelser, som hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, type 2-diabetes, overvekt, fedme og flere kreftformer. I tillegg er fysisk aktivitet en kilde til glede, livsutfoldelse og positive mestringsopplevelser.