Sykkel i Freiburg

Mobilitetsuka 2012 - Vi går i riktig retning

Europeisk mobilitetsuke 2012 nærmer seg nå med stormskritt. I 2011 deltok 2268 byer verden over, hvorav 18 i Norge. Klarer vi å få med enda flere i år?

Europeisk mobilitetsuke er verdens største kampanje for bærekraftig mobilitet. I 2011 deltok 18 norske byer, noe som er rekord. Nå er det kun noen få uker igjen til årets mobilitetsuke begynner 16. september. Klarer vi å få med like mange byer i år?

 
Årets slagord er "Vi går i riktig retning". Europeisk mobilitetsuke dreier seg om alle former for bærekraftig mobilitet, men som slagordet antyder ønsker vi å ha et spesielt fokus på gående i 2012. Gående er en stor og viktig trafikantgruppe; i Norge utføres allerede 25% av alle reiser til fots. Å gå er bra for folkehelsen, bylivet og miljøet. Likevel får de gående lite oppmerksomhet og ressurser sammenliknet med andre trafikantgrupper. Dette ønsker vi å gjøre noe med!
 
Europeisk mobilitetsuke begynner som vanlig den 16. september, og kulminerer i Bilfri dag 22. september. Er din kommune med? Det er fortsatt mulig å melde seg på! Påmeldingen vil være åpen ut august. Mer informasjon om deltakelse finner du her.