ålesund24

"Miljøvennlig, smart og felles transport"

Årets tema 2017

EUROPEISKMOBILITETSUKE 2017 har hovedbudskapet "Miljøvennlig, smart og felles transport".

Europeisk mobilitetsuke har som mål å synliggjøre hvordan du kan reise mer miljøvennlig samtidig som du dekker transportbehovet ditt. I 2017 er hovedbudskapet for Mobilitetsuka at deling er et godt alternativ. Hvis du deler transportmiddelet ditt, for eksempel ved å reise kollektivt, samkjøre eller ved bildeling, blir det mindre trafikk på veiene, færre ulykker og mindre kø. Mindre trafikk gir også bedre luftkvalitet. Hvis du i tillegg velger et aktivt reisemiddel, som f.eks å gå eller å sykle, får du også bedre livskvalitet og flere leveår.

Stadig flere får tilgang på reiseplanleggere på nett eller mobil, og ved å synliggjøre alle alternativene, kan du velge reisemiddel etter ditt behov, og enkelt velge å reise miljøvennlig når du har mulighet. Behovet for å eie egen personbil kan dermed reduseres.