Miljøsøndag i Stavanger 2

Mangfoldig Miljøsøndag i Stavanger

2012

Mobilitetsukas første arrangement i 2012 gikk av stabelen allerede søndag 2. september, da Stavanger kommune i samarbeid med nærmere 40 aktører inviterte til Miljøsøndag for store og små.

 I byens bredeste gate måtte bilene vike for rennebilløp. Stavangers innbyggere fikk teste ut elsykler, sparkesykler for voksne. De ble invitert til sykkelorientering, sykkelbytting og familiesykkelløp mellom byens museer. Blant annet.

- Hensikten var å vise mangfold og glede rundt livet uten privatbil. Målet med dagen var å gi en takk til de mange som ikke bidrar til unødvendige klimautslipp fra biltrafikken, og en vennlig påminnelse til de som ennå velger å sitte i de stadig voksende bilkøene rundt Stavanger, sier miljøvernsjef og prosjektleder for Miljøsøndag, Olav Stav.

 •             Slik reklamerte Stavanger kommune for Miljøsøndag en morgen i august

Speideren stilte opp med friluftsliv midt i byen. Og mange fikk tatt sine første skjelvende padletak i kajakk på Breiavatnet midt i Stavanger.

NSB stilte med gratis togreiser på Jærbanen, mens busselskapet Kolumbus fraktet innbyggerne gratis til Miljøsøndag.

•            Se hele programmet for Miljøsøndag

•             Bilder fra Miljøsøndag 2102 (på Flickr)

•             Om Miljøsøndag 2012, fra seks av de som deltok

- Styrken i Miljøsøndag lå i det det brede positive engasjementet fra ulike aktører. Vi fikk vise at mange, fra hver enkelt av oss og frivillige organisasjoner, til vi som lager fellesløsninger i samfunnet, vil forsøke å trekke i samme retning for å redusere biltrafikken, og med det de skadelige utslippene, sier Stav.

Miljøsøndag i Stavanger er også et oppspark til markering av den Europeiske mobilitetsuken i september. Begge deler er ledd i Framtidens byers arbeid i Stavanger.

Potensialet er stort når det gjelder å få folk i Stavanger over fra privatbil til kollektivreiser og sykkel eller egne føtter. For eksempel er bare åtte prosent av reisene i Stavanger kollektivreiser. I den positive retningen kan Sykkelløftet nevnes. Prosjektet har passert 3 000 deltakere og har til nå ført til nær 140 000 jobbreiser på sykkel i Stavanger-distriktet.

Foto: Siv Egeli og Ståle Madland Schjelderup, Stavanger kommune