Ja til bil, men med ansvar!

 

Siktemålet med Bilfri dag og Europeisk mobilitetsuke er ikke bare å promotere alternativene til bil. Bilen er og vil være en del av transportsystemet i en by, men den kan utnyttes mer ansvarlig.

En hel rekke aktiviteter kan vurderes, slik det er listet opp nedenfor. De spenner fra forsiktig og sikker kjøring for å redusere konflikter med andre trafikanter, til reduksjon av utslipp og effektiv utnyttelse av bilen (samkjøring).

Aktivitetene er ikke bare myntet på lokale myndigheter, men vil gjelde for mange lokale aktører;

 • Bildeling, bilpooler, samkjøring promoterer "Smart bruk av bil" og presenterer ordninger med Bildeling og Bilpooler info
 • Presenter erfaringer og resultater av bildeling/bilpooler i bedrifter og hos enkeltpersoner info
 • Om det ikke finnes ordninger for bildeling i din by, gjennomfør en survey for å avdekke potensialet for slike ordninger. Miljøvennlige biler * Markedsfør miljøvennlig teknologi i biler, f.eks. el, hybrid, hydrogen, biogass info
 • Organiser utstillinger og demonstrasjoner der publikum kan se og teste denne type biler
 • Undersøk om ordfører eller andre offentlige personer kan benytte el-bil e.l. i løpet av mobilitetsuka. Sørg for at presse er tilstede
 • Gjennomfør i samarbeid med transportfirmaer varelevering med utslippsfrie kjøretøy i løpet av mobilitetsuka.
 • Spar på drivstoff
 • Gjennomfør i samarbeid med bilforhandlere demonstrasjoner av biler med lavt drivstoff-forbruk
 • Gjennomfør i samarbeid med kjøreskoler demonstrasjon på drivstoff-økonomisk kjøring (eco-driving)
 • Gjennomfør en aksjone i samarbeid med lokale bensinstasjoner en kontroll av lufttrykk i bildekk. (allerede 0.4 bar for lavt lufttrykk øker drivstoff-forbruket med nærmere 10%)
 • Nye parkeringsnormer eller parkeringsfrie soner Informer om eksisterende parkeringsreguleringer "Gi bilen en pause"-aktiviteter.
 • Presenter utstyr og organiser en demonstrasjon av hvordan varer kan transporteres på sykkel. Inviter hverdagssyklister til å presentere deres vaner og erfaringer med transport av barn, varer, fritidsreiser, bekledning etc.
 • Organiser en aksjon der bilister tilbys gratis kollektivtransport en periode mot at de lar bilen stå. La dem presentere erfaringer f.eks. i løpet av mobilitetsuka. Informasjon om "Bil med vett" Publiser en bilførerens "bil med vett"-manual, der det informeres om tiltakene nevnt ovenfor, slik som eco-driving, hvordan redusere støy, miljøvennlig vedlikehold osv.

Mer informasjon Ecodrive.org Haiketorget Bilkollektivet - Oslo Bilringen i Bergen Bilkollektivet i Trondheim Carshearing - Europe bildeling i Europa Norstart - Norsk el-bil forening Trygg Trafikk Opplysningsrådet for veitrafikk.