Mobilitetsuka

Invitasjon til Europeisk mobilitetsuke og Bilfri dag 2012

Bevegelse i riktig retning

I et brev fra Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa oppfordres ordførerne i Framtidens byer og særskilt utvalgte sykkelbyer til å bli med på årets Europeiske mobilitetsuke og Bilfri dag.

 Europeisk mobilitetsuke er verdens største arrangement med fokus på miljøvennlig bytransport - i 2011 var hele 2268 byer og tettsteder med og en rekke permanente tiltak ble rapportert gjennomført. Den norske deltakelsen er også økende, og vi ønsker alle gamle og nye deltakere velkommen med i 2012!

Les brevet her