Bodø 2007 torget

Informasjonsmøte 31. mai - se foredragene her

Torsdag 31. mai ble det avholdt et vellykket informasjonsmote om Europeisk mobilitetsuke i Oslo. Se foredragene her.

Foredragene fra informasjonsmotet kan lastes ned her.

Bente Toviks foredrag utgikk paa grunn av streik.

Endelig program kan lastes ned her.

For mer informasjon, send en e-post til eivin.winsvold@vegvesen.no