"Gater for mennesker"

Årets tema 2007

 

Omlegging av gatene handler ikke om å gjøre livet vanskelig for sjåfører, men om å forbedre mobilitetsalternativene og kvaliteten på det urbane livet for alle. Sitat fra publikasjonen DG Environment “Reclaiming city streets for people”


Den sjette utgaven av den europeiske mobilitetsuken er organisert under temaet “Gater for menneskene”. Dette temaet gjenspeiler den klare meldingen om at økende plass for bilveier ikke er svaret på eksisterende transportutfordringer. Heller motsatt. Redusering av veikapasiteten for biler kan representere en bærekraftig, effektiv løsning som også bidrar til en sunnere livsstil for alle innbyggerne uten å redusere den individuelle mobiliteten. Dette temaet oppfordrer lokale myndigheter til å omlegge deler av veiene til ikke-motorisert trafikk. Det legger også vekt på behovet for å forbedre luftkvaliteten på lokalt nivå: en stor bekymring for den Europeiske Union og medlemslandene.

I Europa ønsker hoveddelen av innbyggerne å fremme transportmidler som respekterer miljøet. Mange innbyggere er bekymret for kvaliteten på luften de puster inn, og setter luftforurensning øverst på listen over miljømessige bekymringer. De fleste er også for å øke mengden grøntområder og fotgjengerområder i forhold til motorveier, for å gjenoppbygge en følelse av naboskap og lokalt felleskap, og for å løse problemet med luftforurensning og støy. Disse fakta kommer tydelig frem i en analyse av meningsmålinger i løpet av den Europeiske mobilitetsuken.

Studier fra hele verden viser at det er mulig å redusere kapasiteten som er tilgjengelig for biler uten å øke overbelastingen i omkringliggende gater. I stedet oppstår en “trafikkfordamping”, som resulterer i et mer levelig miljø på mange måter. Så hvorfor ikke prøve?

Ref: Traffic Impact of Highway Capacity Reductions: Assessment of the Evidence www.cts.ucl.ac.uk/tsu/tpab9828.htm