Europeisk mobilitetsuke 2002

Den første utgaven av den Europeiske mobilitetsuken ble organisert fra 16. til 22. september 2002, og besto av en hel uke med bevissthetsfremmende aktiviteter som fokuserte på forskjellige aspekter ved bærekraftig mobilitet.
Offentlig transport, sykling og levende gater/grøntområder ble valgt som hovedtemaer for hele Europa. En liste over andre temaer var også tilgjengelig for de andre dagene og naturligvis var Bilfri dag på søndag 22. september høydepunktet for hele Mobilitetsuken.
427 byer og tettsteder var involvert i 2002.