«Hold deg sunn- reis bærekraftig»

EUROPEISKMOBILITETSUKE 2021 har hovedbudskapet "Hold deg sunn - reis bærekraftig" under temaet "bærekraftig transport".

Europeisk mobilitetsuke har som mål å synliggjøre hvordan du kan reise mer miljøvennlig, samtidig som du dekker transportbehovet ditt. I 2021 er hovedbudskapet at miljøvennlige reiser er bærekraftige, både for folkehelsa og for miljøet.