Bilfri dag 22. september

22. september, hvert år er det verdens bilfrie dag

På bilfri dag blir du oppfordret til å unngå å bruke bilen, og heller gå, sykle eller reise kollektivt. Noen kommuner stenger én eller flere gater denne dagen. Disse blir ofte blir fylt med andre aktiviteter, for eksmpel sykkelparade eller midlertidlig grøntområde.

Målet er å oppmuntre folk til å være mindre avhengig bil og å få folk til å prøve nye alternativer. Kanskje du kan sykle til jobben likevel? Kanskje tok det raskre tid med bussen enn du trodde? 

Uformelle bilfrie dager fant først sted på 1990-tallet og den første offisielle bilfrie dagen ble lansert i 2000. Siden 2002 av denne dagen vært innlemmet som en del av EUROPEISKMOBILITETSUKE, og flere norske kommuner arrangerer bilfri dag hvert år. I fjor oppfordret Førde kommune alle innbyggere til å reise miljøvennlig og tilbød gratis bybuss hele dagen.

Bakgrunn

Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge. Fra 1990-2014 har utslippene økt med 24 prosent. Veitrafikk står for over halvparten av utslippene.

Figuren under viser utslippene fra transportsektoren i forhold til de totale klimagassutslippene i Norge i 2014.

 

Stor vekst i personbil

Det har skjedd store endringer i måten vi reiser og beveger oss på de siste tiårene, og særlig antallet fritidsreiser har økt mye. Bedre økonomi har gitt oss mulighet til å bruke raskere former for transport, og bruken av personbil og fly har økt på bekostning av buss, bane og båt.

Figuren under viser at personbilenes samlede andel av transportarbeidet (se definisjon) økte fra 44 til 81 prosent fra 1960 til 2013, som er de siste tallene vi har tilgjengelig.

 

Mindre og mer miljøvennlig transport

Det er hovedsakelig to typer tiltak som kan redusere klimagassutslippene fra transport.

  • Redusere transport totalt og få overgang til transportformer med lavere utslipp, for eksempel å sykle i stedet for å kjøre bil
  • Gjennomføre tekniske tiltak som gir mindre utslipp per transportmiddel (for eksempel kjøre elbil i stedet for bil med dieselmotor)