sykkel3

Aktuelle aktiviteter under temaet Ren luft

2013

Når du har fått kampanjestrategien på plass, vil du trenge en taktikk og aktiviteter som kan skape blest om det du prøver å oppnå. Her får du noen ideer!

• Den bilfrie dagen 22. september gir en spesielt god anledning til å skape oppmerksomhet og eksperimentere med nye trafikkmodeller og kollektivtransport. Mange byer bruker muligheten til å etablere miljø- og fotgjengerområder for dagen, og organiserer store, åpne arrangementer i det offentlige rommet som blir frigjort. • Mål luftkvaliteten i byen gjennom hele kampanjeperioden, og involver skolebarn og studenter aktivt i overvåkingsprosessen. Formidle resultatene til offentligheten, og pek på de positive virkningene bærekraftig transport har på luftkvaliteten. • Hvis det finnes en lokal miljøplan eller handlingsplan for luftkvalitet, så gjør den kjent og reklamer for den. Vær åpen om hva du har oppnådd og hva som gjenstår å gjøre. • Bevisstgjør innbyggerne om det faktum at selv korte bilturer har store virkninger på luftkvaliteten. Lanser en plakatkampanje som oppfordrer alle til å la bilen bli stående hvis turen er kortere enn seks kilometer. • Oppfordre innbyggerne til å unngå å bli eksponert for forurensning ved å la være å ferdes eller trene nær store utslippskilder. Lag et kart som viser hvor disse er. • Lag egne kart over din by som viser reisetid med kollektivtransport, gåing eller sykling. • Reklamer for fordelene med kollektivtrafikk og ikke-motoriserte transportformer. • På tomgang? Gjør det til en del av kampanjen å oppfordre alle til å unngå tomgangskjøring i lysregulerte kryss eller foran skolebygninger. • Sett opp et informasjonssenter for mobilitet som gir gratis rådgivning om mulige reiseløsninger. Bruk det som en base for arrangementer, slik som Zagreb gjorde med sitt informasjonssenter, som er plassert i en gammel trikk. • Tilby individuell mobilitetsplanlegging. Forsikre deg om at du har en målrettet tilnærming som er skreddersydd for enkeltpersoner eller bestemte grupper, som for eksempel pendlere. • Flere og flere lokale myndigheter bruker sosiale media som en ny måte å kommunisere med befolkningen på. Bruk Twitter til å la folk få vite hvordan planen utvikler seg og hvilke tiltak som snart kommer. Post den på Facebook-siden din. • Utvikle en app som gir brukerne informasjon om den lokale luftkvaliteten. • Lag en kalkulator for personlig utslipp på kommunens nettsider eller reiseplanlegger. • Arranger en trafikkonkurranse mellom skolene. Den skolen som har færrest bilturer til og fra skolen vinner! • Påskjønn innbyggere som bruker kollektivtransport under Europeisk mobilitetsuke (i samarbeid med lokale næringsdrivende). • Informer om fordelene med fjernarbeid. • Organiser foto-, video- eller tegnekonkurranser om visjoner for mobilitet i din by tjue år fra nå. • Arranger utstillinger av gatekunst for å rette oppmerksomheten mot det offentlige rom. • Vis folk hvordan en bilfri bykjerne kan se ut. Få befolkningen til å venne seg til å la bilen stå hjemme mer enn bare én dag i året. Etabler bilfrie søndager! • Gi spesialtilbud på månedskort for september, eller i det minste for Europeisk mobilitetsuke. • Gjør som Tallinn og la all kollektivtransport være gratis på dagen for “I byen uten bilen!” • Samarbeid med bilpooler om lansering av rabatterte påmeldingsavgifter under Europeisk mobilitetsuke 2013. • Belønn innbyggerne for riktig atferd – se på Bolognas system for mobilitetspoeng. • Organiser en konkurranse mellom bydeler eller arbeidsplasser om hvem som er flinkest til å bruke sykkel. • Sett opp steder der man kan få reparert sykkelen. • Tilby kurs i trygg sykling for barn. • Organiser omvisninger hos det lokale kollektivselskapet. • Arbeid med media om å få et fast innslag på lokalradioen. Noen radiostasjoner gir reduserte priser til lokale initiativer, men kanskje du kan forhandle deg frem til gratis dekning eller en sponsoravtale. Uansett hva din by foretar seg i år, så sørg for at du ... • Går sammen med byer over hele Europa i organiseringen av en bilfri dag med store offentlige arrangementer den 22. september. Men du må planlegge godt på forhånd – å stenge gater for trafikk kan være en stor byråkratisk utfordring! • Klikker “Liker” på Europeisk mobilitetsukes Facebook-side og følger @mobilityweek på Twitter. Send oss dine bilder gjennom Flickr. • Bruker Europeisk mobilitetsuke-logoen flittig! Dette er bare noen ideer til hva du kan gjøre. Håndboken til Europeisk mobilitetsuke på norsk kan lastes ned fra www.bilfridag.no og angir kriterier for deltagelse og generelle aktiviteter som ikke er spesifikt relatert til dette årets tema. Vær kreativ og tenk på andre tiltak og aktiviteter for Europeisk mobilitetsuke 2013 i din hjemby!