Årets tema 2024: Del offentlige fellesplasser

«Del offentlige fellesplasser»

  • Bruk plassene til sosial samhandling
  • Plassene er trafikksikre, mindre støy og forurensing
  • Plassene gir deg bedre livskvalitet

Du kan bevege deg deg rundt, føle deg trygg og komfortabel. Hyggelige omgivelser for gående- og syklende.

 

Link til Europeisk Mobilitetsuke

EUROPEAN MOBILITY WEEK |  Home

 

Les mer om årets tema

EUROPEAN MOBILITY WEEK |  Theme 2024