«Bærekraftig transport»

EUROPEISKMOBILITETSUKE 2021 har hovedbudskapet "Bærekraftig transport".

Europeisk mobilitetsuke har som mål å synliggjøre hvordan du kan reise mer miljøvennlig, samtidig som du dekker transportbehovet ditt. I 2021 er hovedbudskapet at miljøvennlige reiser er bærekraftige, både for folkehelsa og for miljøet.