Omvendte bompenger Lillestrøm

Kommunikasjonsstrategi

2015

Denne kommunikasjonsstrategien skal sikre helhetlig kommunikasjon gjennom hele kampanjen.

Kommunikasjonsstategien skal være et hjelpemiddel for deltakende byer, Statens vegvesen og samarbeidsparter til å planlegge gode kommunikasjonstiltak. Konkrete forslag til kommunikasjonsaktiviteter beskrives i en egen tiltaksplan med gode eksempler på kommunikasjonstiltak sentralt og lokalt.

Kommunikasjonsplan 2015.docx