Domustorget i Moss

Fra parkeringsplass til park

PARK(ing) DAY 2014 - Fredag 17. september

Fredag 17. september 2014 er den internasjonale PARK(ing) DAY, dagen da parkeringsplasser gjøres om til park for en dag. Flere norske byer lager midlertidige parker som en del av aktivitetene under mobilitetsuka.

En parkeringsplass er gjerne omkring 20 kvadratmeter stor, og parkering opptar mye plass i gatebildet. På PARK(ing) DAY viser folk over hele verden hvordan én parkeringsplass kan gjøres om til en liten park for en dag. Kreativiteten er stor: Fra tangokurs til juice-presseri - mye kan få plass på 20 kvadratmeter.

I Oslo har Bymiljøetaten markedsført PARK(ing) DAY med store plakater på en rekke busstopp. Se bilde her.

I Moss har kommunen hyret inn studenter fra Universitetet i Ås til å anlegge midlertidig park. Se oppslag i Moss Avis.

I Fredrikstad har kommunen laget fotballbane på parkeringsplass. Les mer her.

På Lillestrøm har kommunen anlagt en midlertidig BMX-bane på parkeringsplass. Les mer her

I Bergen gjøres flere parkeringsplasser om til spenstige byrom. Flere parkeringsplasser i sentrum blir gjort om til grønne møteplasser. Minikonsert, vaffelsteking, gategym og mer. Følg med på Tårnplass, Møhlenpris, Engen og ved Marken.