EMU Vinner 2018

Wien og Igoumenista vinnner pris

2018

Prisen går til en større kommune og en mindre kommune som har gjort størst innsats for å implemtentere permanente tiltak og å øke bevisstheten om miljøvennlige transport.

Wien får prisen, for større kommuner, for sitt arbeid for miljøvennlig transport i mange år. De har deltatt fra 2002. I 2018 var det arrangementer i alle bydeler, blant annet bilfrie dager, tuk tuk løp og gå-café. Igoumenista får prisen, for mindre kommuner, for sin innsats både både i og utenfor sentrumsområdene.