Vinn internasjonal pris!

EMW Award gis til de kommunene som anses å ha gjort mest for å øke bevissthetheten rundt miljøvennlig transport. Det deles ut to priser, én for større kommuner og én for mindre kommuner.

Vinnerne velges ut av et uavhengig panel bestående av eksperter på transportfeltet som vurderer alle kvalifiserte søknader og lager en liste over de ti kommunene som de anser har utført årets mobilitetsuke på best måte. Premieutdelingen skjer vanligvis i mars måned. Kommunen som vinner blir belønnet med en gratis markedsføringsvideo på ca. tre minutter (på engelsk og eget språk), i tillegg til at alle de nominerte byene vil bli aktivt markedsført internasjonalt gjennom EMW sine kommunikasjonskanaler, arrangementer og publikasjoner.

 

Hvordan søke?

Søknadsskjema og en digital kopi av EMU Charter skal sendes inn til EU før 1. november. I søknadsskjemaet oppgis informasjon om kommunen, arrangementer under mobilitetsuka, alternative transportmåter og implementerte permanente tiltak, samt bidrag fra lokale partnere. Supplerende informasjon (presseklipp og CD-ROM og DVD med videoer og bilder etc.) må sendes inn før den 15. november.

Søknadskjema og mer informasjon finner du her.

Vurderingskriterier:

  • I hvilken grad aktivitetene fremmer årets budskap.
  • Omfang av aktiviteter og involvering av innbyggerne.
  • Den strategiske tilnærmingen i å kommunisere og fremme budskapet mot innbyggerne og media (gjerne med henvisning til medieundersøkelser etc.).
  • De (forventede) miljømessige og sosiale konsekvensene av de permanente tiltakene (gjerne med henvisning til for eksempel antall brukere av nye sykkelfelt / estimat av Co2utslipp/ reduksjon i ÅDT).
  • Kvaliteten og omfanget av samarbeid med lokale interessenter for organisering av kampanjen.
  • Kommunens innsats i forhold til størrelse og tilgjengelig budsjett.