Oslo grønland

Velkommen til informasjonsmøte 31. mai!

Statens vegvesen Vegdirektoratet inviterer til informasjonsmøte om Europeisk mobilitetsuke i Oslo 31. mai. Møtet er åpent for alle som er interessert i Europeisk mobilitetsuke. NB! Utvidet påmeldingsfrist til 29. mai.

 Årets  informasjonsmøte vil finne sted i Vegdirektoratets lokaler i Oslo torsdag 31. mai. Møtet er åpent for alle som er interessert i Europeisk mobilitetsuke. Møtet er først og fremst lagt opp med tanke på kommuner som ønsker å delta i Europeisk mobilitetsuke, men møtet kan også være av interesse for fylkeskommuner, frivillige organisasjoner, bedrifter og representanter fra Statens vegvesen regionalt.

Møtet er gratis, og det vil bli servert en enkel lunsj. Påmelding gjøres til Eivin Winsvold. Påmeldingsfristen er utvidet til 29. mai.

Foreløpig program kan lastes ned her: Programskisse Mobilitetsuka 2012