nettsiden mm

"Utslippsfri mobilitet for alle"

Årets tema 2020

EUROPEISKMOBILITETSUKE 2020 har hovedbudskapet "Utslippsfri mobilitet for alle". Les mer og se kampanjevideo her.

​Europas største kampanje for miljøvennlig transport arrangeres i år også, 16. - 22. september. Dette er en god anledning til å løfte frem arbeidet som gjøres, skape engasjement og teste ut midlertidige tiltak.

EUROPEISKMOBILITETSUKE 2020 har hovedbudskapet "Utslippsfri mobilitet for alle" med slagordet "Gjør ditt valg!".

Temaet fokuserer på å fremme utslippsfri mobilitet for byer og tettsteder og universell utforming. Det inkluderer kollektivtransport, deltmobilitet, gåing og sykling, men også elektriske kjøretøyer og alternative drivstoff. Målet med kampanjen i 2020 er økt bevissthet om bruk av nullutslippsteknologi, som er et viktig virkemiddel for å nå våre klimagassforpliktelser.

Alle skal ha rett til å bevege seg på en bærekraftig måte, uansett inntekt, kjønn, opprinnelse, alder og funksjonsevne!