temaveileder

Temaveileder

2017

En veileder om årets tema og idéer til gjennomføring av arrangementer.

Hver utgave av EUROPEISKMOBILITETSUKE setter fokus på et bestemt tema knyttet til bærekraftig transport. Årets tema i år har hovedbudskapet "Miljøvennlig, smart og felles transport".

Formålet med denne veilederen er å gi nasjonale og lokale arrangører av EUROPEISKMOBILITETSUKE bakgrunnsinformasjon om dette temaet og inspirere til relevante kampanjeaktiviteter. RVeilederen inneholder konkrete idéer til hvordan disse kan gjennomføres, og de vil også hjelpe kampanjearbeiderne med å utvikle aktiviteter som faller inn under kriteriene for EMW-award, prisen for den best gjennomførte Mobilitetsuken i Europa.

Temaveilederes finner du her.