N34A5108_300ppi_HaynesFoto

Temaveileder

2016

En veileder om årets tema og idéer til gjennomføring av arrangementer.

Hver utgave av EUROPEISKMOBILITETSUKE setter fokus på et bestemt tema knyttet til bærekraftig transport. Årets tema handler om å vise de økonomiske fordelene ved miljøvennlig transport, både for deg selv og for samfunnet.

Formålet med disse tematiske retningslinjene er å gi nasjonale og lokale arrangører av EUROPEISKMOBILITETSUKE bakgrunnsinformasjon om dette temaet og inspirere til relevante kampanjeaktiviteter. Retningslinjene inneholder konkrete idéer til hvordan disse kan gjennomføres, og de vil også hjelpe kampanjearbeiderne med å utvikle aktiviteter som faller inn under kriteriene for EMW-award, prisen for den best gjennomførte Mobilitetsuken i Europa.

De tematiske retningeslinjene finner du her.