IMG_5828

Tematiske retningslinjer

2015

Informasjon om årets tema og idéer til gjennomføring av arrangementer

Hver utgave av EUROPEISKMOBILITETSUKE setter fokus på et bestemt tema knyttet til bærekraftig transport. Årets fokus på reisemiks oppfordrer alle til å tenke gjennom hvilke transportvalg som er tilgjengelig og velge å reise miljøvennlig og effektivt.

Formålet med disse tematiske retningslinjene er å gi nasjonale og lokale arrangører av EUROPEISKMOBILITETSUKE bakgrunnsinformasjon om dette temaet og inspirere til relevante kampanjeaktiviteter. Retningslinjene inneholder konkrete idéer til hvordan disse kan gjennomføres, og de vil også hjelpe kampanjearbeiderne med å utvikle aktiviteter som faller inn under kriteriene for EMW-award, prisen for den best gjennomførte Mobilitetsuken i Europa.

Årets tematiske retningslinjer finner du her: Tematiske_retningslinjer_norsk.pdf