Kafe Fredrikstad

Mobilitetsuka 2014 er over - takk for innsatsen!

Europeisk mobilitetsuke 16. - 22. september

Mobilitetsuka 2014 er ferdig, og som vanlig har deltakerne utvist stor kreativitet. Fra Alta i nord til Kristiansand i sør har miljøvennlig transport vært på dagsorden. Få med deg noen av høydepunktene her.

Mobilitetsuka 2014 fikk oppslag i en rekke aviser landet rundt, og til og med på NRK1. Dagsrevyen 21 sendte et flott innslag fra utdelingen av «Omvendte bompenger» til syklende og gående i Lillestrøm mandag 15. september. Miljødirektør Ellen Hambro, ass. helsedirektør Christine Bergland og vegdirektør Terje Moe Gustavsen delte ut om lag 10.000 kroner i «omvendte bompenger» til syklende og gående i Storgata i Lillestrøm sammen med ordfører Ole Jacob Flæten for å synliggjøre helsegevinsten av en gjennomsnittlig gåtur og sykkeltur: Kr 100 til syklende og kr 90 til gående. Se innslaget her.

I Tromsø ble det arrangert klimarace mellom fire ulike transportmidler i morgenrushet; En dieselbil, en elbil, en sykkel og en elsykkel. Og det var ikke akkurat antallet hestekrefter som avgjorde resultatet. Se hvem som vant her. 

PARK(ing) DAY 2014 har blitt markert i store deler av Norge som en del av mobilitetsuka, og i en rekke byer har parkeringsplasser måttet vike for midlertidige parker. I Moss hyret kommunen inn studenter fra Universitetet i Ås til å anlegge midlertidig park. I Fredrikstad ga parkeringsplasser rom for blant annet fotballbane, salsakurs og kafé. På Lillestrøm anla kommunen en midlertidig BMX-bane på en stor parkeringsplass. I Bergen ble flere parkeringsplasser gjort om til spenstige byrom med blant annet minikonsert, vaffelsteking, gategym og mer. På Lillehammer flyttet en gruppe offentlig ansatte ut på et midlertidig "kontor" - på en gresslagt parkeringsplass.

Statens vegvesen var aktivt med i mobilitetsuka, både gjennom rollen som nasjonal koordinator og som pådriver på regionalt nivå. På Drammen kontorsted ble det arrangert en spasertur med foredrag om miljøvennlig transport, og i Region Øst ble det arrangert en klimadag med foredrag og diskusjoner om miljøvennlig transport. På Gjøvik og Lillehammer samarbeidet kommunene og Statens vegvesen om flere arrangementer, blant annet en fotoshoot som viste arealbehovet til gåing, sykling og kollektivtransport. For å få dette til ble en av Gjøviks hovedgater stengt for biltrafikk i en halvtime. Se hvordan det gikk da bilkøen ble fjernet!