Larvik kommer inn med et smell i koronatid

2020

Larvik kommune er med i Mobilitetsuka for første gang i år. Her er folk fra både miljø, folkehelse, skole, vei og trafikk og kommunikasjon involvert i planleggingen.

– Det blir jo litt mer utfordrende å markere Mobilitetsuka i år, når vi må ta spesielt hensyn til korona og smittevern.

Larvik kommune er med i Mobilitetsuka for første gang i år. Her er folk fra både miljø, folkehelse, skole, vei og trafikk og kommunikasjon involvert i planleggingen.

– At vi er flere fra ulike fagområder, gjør det enklere å gjennomføre aktiviteter. Vi samarbeider både tverrfaglig i kommunen og på tvers av kommuner i Vestfold og Telemark. Vi er en hel gjeng og har en egen prosjektleder i fylkeskommunen, forteller Mette Daapan, folkehelsekoordinator og Regine Merethe Hildre, miljø- og klimarådgiver i Larvik kommune.

Mobilitetsuke med koronatiltak

– I år må vi planlegge aktiviteter som ikke samler for mange folk på en gang. Vi ser på ulike digitale løsninger som kan oppfordre til å reise miljøvennlig og informere om tiltak.

Alle planer er ikke helt klare ennå, men Larvik har allerede flere morsomme aktiviteter på plass:

  • Informasjon på kommunens Facebook-side fra den nye miljømaskoten, «Miljørn»
  • Helt grønn skolevei
  • Stolpejakten
  • Oppfordre til å bytte bilen med sykkelen en dag i uka
  • Mulig konkurranse om hvilket område som klarer å få flest syklister i løpet av Mobilitetsuka

Miljørn

Miljørn er den nye miljømaskoten til Larvik kommune. Han er opptatt av klima og miljø og er aktiv på Larvik kommune sin Facebook-side. Miljørn tester ut ulike ting, er på tur i nærområdet og har meninger om så mangt. Han vil for eksempel ta tiden på en sykkeltur versus biltur på utvalgte strekninger. Han vil også informere om og kommentere det som skjer i Mobilitetsuka.

Larvik sykkel.JPG

 

Helt grønn skolevei

Helt grønn skolevei er en konkurranse mellom skoler om å gå eller sykle til skolen. Skolene melder på lag og barna fyller ut "grønn dag" på et skjema på skolen, hver dag de går, sykler eller tar bussen til og fra skolen. Ved slutten av hver uke oppsummeres antall registrerte "grønne dager", og resultatene meldes inn på nettsidene av klassens «lagkaptein» i samarbeid med lærerne.

Kampanjen varer fra 31. august til 2. oktober. Hver uke kåres en ukesvinner, og på slutten av kampanjen kåres hele månedens vinnere.

Stolpejakten

Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i kommunen. Stolpejakten er for alle, unge og gamle, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere. Det er fire vanskelighetsgrader, fra veldig enkel til vanskelig.

For å delta trenger du et kart hvor stolpeplasseringene er markert. Hver stolpe er påtrykt en QR-kode som skal registreres, enten manuelt, digitalt eller på en app. Hver stolpe gir deg et lodd i en loddtrekning med flott premier.

Overraskelser på lur

– I august fortsetter vi med nye planleggingsmøter. Vi har også noen overraskelser på lur, som vi ikke kan avsløre helt ennå, avslutter de to ildsjelene i Larvik.

 

Forfatter: Bente Tovik