Kronikk om Mobilitetsuka

2016

Parker bilen, lev lenger!

Parker bilen, lev lenger!

Ikke bare for din egen velferd, men også som en innsats for samfunnet. Det skriver vegdirektør Terje Moe Gustavsen i denne kronikken.

binary-1528248-1132826.jpg

Bilde: Over 30 norske kommuner markerer i år Mobilitetsuka. Listen over hvilke kommuner det er finner du nederst i artikkelen.

Hvert skritt, hvert pedaltråkk og hver kollektivreise monner, du får bedre helse og mer energi. Når du føler deg bedre, får du mindre sykefravær og blir en mer kreativ, produktiv og lønnsom ansatt som bidrar til et bedre samfunn!

Nå i september settes hele Europa i bevegelse når over 2.000 byer skal delta i Europeisk mobilitetsuke.

Her hjemme deltar et rekordhøyt antall norske kommuner i Mobilitetsuka! Over 30 norske byer markerer Mobilitetsuka med blant annet bilfrie gater og spennende og kreative måter å bruke byrommet på. Jeg håper at du stiller opp for å se på spennende og alternative løsninger til å bruke bilen. Vi i Vegvesenet ønsker deg en smart høst med bedre helse, bedre økonomi og mer overskudd til hyggelige hverdagsaktiviteter!

Få økt velvære

Det er ikke så mye som skal til, du trenger ikke å trene på treningsstudio eller ha dyrt utstyr.  Ved å øke aktivitetsnivået ditt fra ingen aktivitet til en halvtimes aktivitet per dag kan du få åtte år med ekstra god livskvalitet.

Du har ikke tid sier du? Hva med å gå eller sykle til eller fra jobb eller neste fritidsaktivitet? Før du vet ordet av det har du kommet i bedre form, fått økt eget velvære og samtidig bidratt til et bedre samfunn med mindre kø, støy og forurensning. Å stå i kø er ikke god tidsbruk, dessuten skaper køer støy og utslipp.

Store helsegevinster

Beregninger fra Helsedirektoratet viser at hver syklede kilometer sammenlignet med å sitte stille i bil har en beregnet helsegevinst på drøye 25 kroner.

Halvparten av turer med bil er under fem kilometer. Dette er en håndterlig distanse med sykkel og tar dessuten ikke lang tid. Passer det ikke for deg hver dag? Ta fram sykkelen noen dager da!  Hvis du velger å gå fremfor å kjøre bil er helsegevinsten enda større, med en beregnet verdig på drøye 50 kroner per kilometer.

Tilrettelegger for smarte reiser

Hvis du er i bedre form sparer du samfunnet store kostnader på medisiner, sykemeldinger og sykehusopphold.  Helsedirektoratet har beregnet at dersom hele befolkningen i Norge blir aktive vil den potensielle velferdsgevinsten bli på 239 milliarder norske kroner i året.

Statens vegvesen har ansvaret for å legge forholdene til rette for et godt kollektivtilbud, sykling og gåing. Alle tiltak skal være universelt utformet. Vi skal gjøre vårt beste for å tilrettelegge for at det skal være enkelt for deg å velge å reise smart, men vi trenger hjelp fra deg! Vi håper at så mange som mulig velger å reise smart slik at vi sammen kan spare tid og penger og gjøre samfunnet mer trivelig.

 

Terje Moe Gustavsen
Vegdirektør

Deltakende byer/kommuner er:
Ålesund, Alta, Arendal, Bergen, Bærum, Bø i Telemark, Florø, Fredrikstad, Gjøvik, Grimstad, Haugesund, Kvam, Levanger, Melhus, Oslo, Røyken, Sarpsborg, Skedsmo, Sola, Stavanger, Trondheim, Tønsberg, Vestfold fylkeskommune, Eid, Gjesdal, Sandnes, Hamar, Ski, Lillehammer, Kongsberg, Farsund, Risør og Tolga.