Ålesund5[1]

Kommunikasjonsplan

2018

Strategisk kommunikasjonsplan og forslag til tiltaksplan.

Kommunikasjonplan ligger her.

Dette er en strategisk kommunikasjonsplan som skal sikre helhetlig kommunikasjon gjennom hele kampanjen. Konkrete forslag til kommunikasjonsaktiviteter beskrives i egen tiltaksplan.

Kommunikasjonsplanen skal være et hjelpemiddel for deltakende byer, Statens vegvesen og samarbeidsparter til å planlegge gode kommunikasjonstiltak.